7 ข้อสร้างสุขในวัยทำงาน

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะคนทำงานโดยทั่วไปสามารถสร้างสุขให้กับตนเองได้ง่ายๆ ด้วยหลักปฏิบัติ 7 ข้อ นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วัยทำงานเป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เช่น การหางานทำ การสร้างฐานะครอบครัว การแต่งงาน หย่าร้าง การสูญเสียบุคคลที่รัก จึงต้องมีพลังใจที่เข้มแข็ง ซึ่งคนที่มีความสุขในการทำงานจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีความสุข


Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!